Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

MobileServiceCollectionView<T>.PropertyChanged Event

Occurs when a property value changes.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MobileServices
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MobileServices.Managed (in Microsoft.WindowsAzure.MobileServices.Managed.dll)

public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged

Implements

INotifyPropertyChanged.PropertyChanged

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2016 Microsoft