EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

QueueClient.ReceiveBatch Method (Int32, TimeSpan)

 

Receives a message batch.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IEnumerable<BrokeredMessage> ReceiveBatch(
	int messageCount,
	TimeSpan serverWaitTime
)

Parameters

messageCount
Type: System.Int32

The number of messages to receive in a batch.As this is an approximation, fewer or more messages than messageCount may be returned.

serverWaitTime
Type: System.TimeSpan

The time span that the server will wait for the message batch to arrive before it times out.

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<BrokeredMessage>

A message batch.

Return to top
Pokaż: