Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

MessagingFactory.BeginCreate Method (IEnumerable<Uri>, AsyncCallback, Object)

 

Begins an asynchronous request to create a MessagingFactory object.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public static IAsyncResult BeginCreate(
	IEnumerable<Uri> addresses,
	AsyncCallback callback,
	object state
)

Parameters

addresses
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<Uri>

An enumeration of namespace base address.

callback
Type: System.AsyncCallback

An AsyncCallback delegate that references the method to invoke when the operation is complete.

state
Type: System.Object

A user-provided object that contains information about the create operation.

Return Value

Type: System.IAsyncResult

An IAsyncResult object that references the asynchronous create a MessagingFactory operation.

Return to top
Pokaż:
© 2015 Microsoft