EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

VelocityPacketFormatException Constructor (SerializationInfo, StreamingContext)

This API supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

protected VelocityPacketFormatException(
	SerializationInfo info,
	StreamingContext context
)

Zawartość społeczności

Pokaż: