EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

VelocityPacketFormatException Constructor (String, Exception)

This API supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public VelocityPacketFormatException(
	string message,
	Exception innerException
)

Parameters

message
Type: System..::..String
Internal.
innerException
Type: System..::..Exception
Internal.

Zawartość społeczności

Pokaż: