Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCache.Increment Method (String, Int64, Int64)

 

Increments a long value stored in the cache.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

Public Function Increment (
	key As String,
	value As Long,
	initialValue As Long
) As Long

Parameters

key
Type: System.String

The key of the object stored in the cache. The object must be a long.

value
Type: System.Int64

The amount to increase the stored value.

initialValue
Type: System.Int64

The initial value to use if the object does not exist in the cache.

Return Value

Type: System.Int64

Returns the incremented Int64 value.

Return to top
Pokaż:
© 2015 Microsoft