EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

IMobileServiceTable<T>.ReadAsync Method

 

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.MobileServices
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Mobile (in Microsoft.WindowsAzure.Mobile.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodReadAsync()

Get the elements in a table.

System_CAPS_pubmethodReadAsync(String)

Executes a query against a table. (Inherited from IMobileServiceTable.)

System_CAPS_pubmethodReadAsync(String, IDictionary<String, String>)

Excutes a query against the table.(Inherited from IMobileServiceTable.)

System_CAPS_pubmethodReadAsync<U>(IMobileServiceTableQuery<U>)

Returns instances from a table using a query.

Return to top
Pokaż: