EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

MobileServiceTableQuery<T>.ToEnumerableAsync Method

Evaluates the query asynchronously and return the results.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MobileServices
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MobileServices.Managed (in Microsoft.WindowsAzure.MobileServices.Managed.dll)

public Task<IEnumerable<T>> ToEnumerableAsync()

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<IEnumerable<T>>
The evaluated query results.

Zawartość społeczności

Pokaż: