EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

IMobileServiceTable<T>.InsertAsync Method (T)

 

Insert a new instance into the table.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.MobileServices
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Mobile (in Microsoft.WindowsAzure.Mobile.dll)

Task InsertAsync(
	T instance
)

Parameters

instance
Type: T

The instance to insert.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task

A task that will complete when the insertion has finished.

Return to top
Pokaż: