EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

IMobileServiceTable.InsertAsync Method (JsonObject)

Inserts a new object into a table.

Not supported in Windows Phone 8 apps.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MobileServices
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MobileServices.Managed (in Microsoft.WindowsAzure.MobileServices.Managed.dll)

Task<IJsonValue> InsertAsync(
	JsonObject instance
)

Parameters

instance
Type: JsonObject
The instance to insert into the table.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<IJsonValue>
A task that will complete when the insert finishes.

Zawartość społeczności

Pokaż: