EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

ActivityManager.Get Method (Int32, Int32, Boolean)

Retrieves workflow activities with optionally including their Xaml definitions.

Namespace:  Microsoft.Workflow.Client
Assembly:  Microsoft.Workflow.Client (in Microsoft.Workflow.Client.dll)

public Collection<ActivityDescription> Get(
	int skip,
	int count,
	bool includeXaml
)

Parameters

skip
Type: System.Int32
The number of activities to skip.
count
Type: System.Int32
The number of activities to retrieve.
includeXaml
Type: System.Boolean
True if the Xaml definition for the workflow activities should be retrieved. False if otherwise.

Return Value

Type: System.Collections.ObjectModel.Collection<ActivityDescription>
Collection of ActivityDescriptions for the retrieved workflow activities.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż: