Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

Start Role

Updated: April 15, 2015

The Start Role operation starts the specified Virtual Machine.

The Start Role request may be specified as follows. Replace <subscription-id> with the subscription ID, <service-name> with the name of the cloud service, <deployment-name> with the name of the deployment, and <role-name> with the name of the Virtual Machine.

 

Method Request URI

POST

https://management.core.windows.net/<subscription-id>/services/hostedservices/<service-name>/deployments/<deployment-name>/roleinstances/<role-name>/Operations

You must make sure that the request that is made to the management service is secure. For additional details, see Authenticating Service Management Requests.

The following table describes the request headers.

 

Request Header Description

x-ms-version

Required. Specifies the version of the operation to use for this request. This header should be set to 2012-03-01 or higher. For more information about versioning headers, see Service Management Versioning.

The format of the request body is as follows:

    
<StartRoleOperation xmlns="http://schemas.microsoft.com/windowsazure" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <OperationType>StartRoleOperation</OperationType>
</StartRoleOperation>

The following table describes the elements of the request body.

 

Element name Description

OperationType

Required. Specifies the operation to be performed.

The value must be set to StartRoleOperation.

The response includes an HTTP status code and a set of response headers.

A successful operation returns status code 202 (Accepted). For information about status codes, see Service Management Status and Error Codes.

The response for this operation includes the following headers. The response may also include additional standard HTTP headers. All standard headers conform to the HTTP/1.1 protocol specification.

 

Response Header Description

x-ms-request-id

A value that uniquely identifies a request made against the management service.

Unused reserved IP addresses incur a slight charge. If you are starting a Virtual Machine in a deployment that is associated with an unused reserved IP address, it might not continue to incur charges depending on the number of reserved IP addresses that you are using in your subscription. For more information, see Reserved IP Pricing.

Pokaż:
© 2015 Microsoft