Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

Reset Virtual Network Gateway Shared Key

Updated: July 10, 2015

The Reset Virtual Network Gateway Shared Key operation generates a new shared key with a specified character length.

The Reset Virtual Network Gateway Shared Key request may be specified as follows. Replace <subscription-id> with the subscription ID, <virtual-network-name> with the name of the virtual network associated with the gateway, and <local-network-site-name> with the name of the local network site associated with the shared key.

 

Method Request URI

PUT

https://management.core.windows.net <subscription-id>/services/networking/<virtual-network-name>/gateway/connection/<local-network-site-name>/sharedkey

You must make sure that the request that is made to the management service is secure. For additional details, see Authenticating Service Management Requests.

The following table describes the request headers.

 

Request Header Description

x-ms-version

Required. Specifies the version of the operation to use for this request. The value for this header should be set to 2012-03-01 or higher. For more information about versioning headers, see Service Management Versioning.

The format of the request body is as follows:


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ResetSharedKey xmlns="http://schemas.microsoft.com/windowsazure">
  <KeyLength>key-length</KeyLength>
</ResetSharedKey>

The following table describes the elements in the request body.

 

Response Element Description

KeyLength

Required. Specifies the number of characters in the shared key. The key length must be between 1 and 128 characters.

The response includes an HTTP status code, a response body, and a set of response headers.

A successful operation returns status code 202 (Accept). If another instance of this operation is already in progress on the subscription, virtual network and local network site, a status code of 409 (Conflict) is returned. For information about status codes, see Service Management Status and Error Codes.

The response for this operation includes the following headers. The response may also include additional standard HTTP headers. All standard headers conform to the HTTP/1.1 protocol specification.

 

Response Header Description

x-ms-request-id

A value that uniquely identifies a request made against the management service.

The format of the response body is as follows:


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<GatewayOperationAsyncResponse xmlns="http://schemas.microsoft.com/windowsazure">
  <ID>operation-id</ID>
</GatewayOperationAsyncResponse>

The following table describes the elements in the response body.

 

Response Element Description

ID

Uniquely identifies the operation. To get more information about the status of an operation, such as whether it is still executing or complete, you can call Get Virtual Network Gateway Operation Status with the operation ID.

A virtual network gateway shared key is required to authenticate connections between the gateway and local VPN devices.

Pokaż:
© 2015 Microsoft