Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

Get-AzureSubnet

[This topic is pre-release documentation and is subject to change in future releases. Blank topics are included as placeholders.]

Get-AzureSubnet

Gets a list of subnets associated with the specified Windows Azure virtual machine.

 

Parameter Set: Default
Get-AzureSubnet -VM <IPersistentVM> [ <CommonParameters>]
 

This topic describes the cmdlet in the .6.19 version of the Windows Azure PowerShell module. To find out the version of the module you're using, from the Windows Azure PowerShell console, type (get-module azure).version.

The Get-AzureSubnet cmdlet returns a list the subnets associated with the specified virtual machine. Use Get-AzureVM to specify the virtual machine.

 

-VM<IPersistentVM>

Specifies the virtual machine object from which to get the subnet list.


Aliases

none

Required?

true

Position?

named

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

true (ByValue)

Accept Wildcard Characters?

false

<CommonParameters>

This cmdlet supports the common parameters: -Verbose, -Debug, -ErrorAction, -ErrorVariable, -OutBuffer, and -OutVariable. For more information, see  about_CommonParameters (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=113216).

Inputs

The input type is the type of the objects that you can pipe to the cmdlet.

Outputs

The output type is the type of the objects that the cmdlet emits.

 

-------------- Example 1 --------------

This example gets the Windows Azure subnets for the virtual machine "MyVM" running in "MySvc"


C:\PS>$myVM = Get-AzureVM –ServiceName "MySvc" –Name "MyVM"C:\PS>Get-AzureSubnet –VM $myVM

Related topics

Pokaż:
© 2015 Microsoft