Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

Get-AzureDeployment

[This topic is pre-release documentation and is subject to change in future releases. Blank topics are included as placeholders.]

Get-AzureDeployment

Gets the details of the specified deployment.

 

Parameter Set: Default
Get-AzureDeployment [-ServiceName] <String> [[-Slot] <String> ] [ <CommonParameters>]
 

This topic describes the cmdlet in the .6.19 version of the Windows Azure PowerShell module. To find out the version of the module you're using, from the Windows Azure PowerShell console, type (get-module azure).version.

The Get-AzureDeployment cmdlet returns an object with the details of the specified Windows Azure deployment. The deployment is specified by using the Windows Azure service name and the slot (Production or Staging) that the deployment object describes.

 

-ServiceName<String>

Specifies the name of the Windows Azure cloud service.


Aliases

none

Required?

true

Position?

1

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

true (ByPropertyName)

Accept Wildcard Characters?

false

-Slot<String>

Specifies the environment for the deployment. Choices are Staging or Production. If not specified, Production is assumed.


Aliases

none

Required?

false

Position?

2

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

false

Accept Wildcard Characters?

false

<CommonParameters>

This cmdlet supports the common parameters: -Verbose, -Debug, -ErrorAction, -ErrorVariable, -OutBuffer, and -OutVariable. For more information, see  about_CommonParameters (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=113216).

Inputs

The input type is the type of the objects that you can pipe to the cmdlet.

Outputs

The output type is the type of the objects that the cmdlet emits.

  • DeploymentInfoContext

 

-------------- Example 1 --------------

This command will return the details of the production deployment of "MyService".


C:\PS>Get-AzureDeployment -ServiceName "MyService" 

-------------- Example 2 --------------

This command returns the details of the staging deployment of "MyService".


C:\PS>Get-AzureDeployment -ServiceName "MyService" -Slot Staging

Related topics

Pokaż:
© 2015 Microsoft