Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
_daylight, _dstbias, _timezone, i _tzname
Ten artykuł był przetłumaczony komputerowo. Oryginalny tekst zobaczysz, umieszczając wskaźnik myszy nad zdaniami w artykule. Więcej informacji.
Tłumaczenie
Oryginał

_daylight, _dstbias, _timezone, i _tzname

_daylight , _dstbias, _timezone, i _tzname są używane w niektórych procedur Data i godzina zmiany czasu lokalnego. Te zmienne globalne została zdeprecjonowana bezpieczniejsze funkcjonalne wersje, które powinny być stosowane zamiast zmienne globalne.

Zmienna globalna

Funkcjonalny odpowiednik

_daylight

_get_daylight

_dstbias

_get_dstbias

_timezone

_get_timezone

_tzname

_get_tzname

Zostały zgłoszone następujące zmiany w Time.h.

extern int _daylight; 
extern int _dstbias; 
extern long _timezone; 
extern char *_tzname[2];

Na wywołanie _ftime, localtime, lub _tzset, wartości _daylight, _dstbias, _timezone, i _tzname ustala się na podstawie wartości TZ zmiennej środowiskowej. Jeśli użytkownik nie zostanie ustawiony jawnie wartość TZ, _tzname[0] i _tzname[1] zawierają domyślne ustawienia "PST" i "PDT" odpowiednio. Funkcje czasu manipulacji (_tzset, _ftime, i localtime) próba ustawienia wartości _daylight, _dstbias i _timezone przez badanie systemu operacyjnego do domyślnej wartości każdej zmiennej. W poniższej tabeli przedstawiono wartości zmiennych globalnych strefy czasowej.

Zmienne

Wartość

_daylight

Różna od zera, jeśli strefa czasu letniego (DST) jest określona w TZ albo ustalone z systemu operacyjnego; w przeciwnym razie 0. Wartość domyślna to 1.

_dstbias

Przeciwstawne dla czasu letniego.

_timezone

Różnica w sekundach między czasem lokalnym a skoordynowanego czasu uniwersalnego. Wartość domyślna to 28,800.

_tzname[0]

Nazwa strefy czasowej pochodzące z TZ zmiennej środowiskowej. Wartością domyślną jest "PST".

_tzname[1]

Nazwa strefy czasu letniego pochodzące z TZ zmiennej środowiskowej. Wartością domyślną jest "PDT" (letni czas pacyficzny).

Pokaż:
© 2015 Microsoft