Zalecamy używanie programu Visual Studio 2017

_daylight, _dstbias, _timezone, i _tzname

 

Aby uzyskać najnowszą dokumentację programu Visual Studio 2017 RC, zobacz stronę z dokumentacją tego programu.

_daylight, _dstbias, _timezone, i _tzname są używane w niektórych procedur Data i godzina zmiany czasu lokalnego. Te zmienne globalne została zdeprecjonowana bezpieczniejsze funkcjonalne wersje, które powinny być stosowane zamiast zmienne globalne.

Zmienna globalnaFunkcjonalny odpowiednik
_daylight_get_daylight
_dstbias_get_dstbias
_timezone_get_timezone
_tzname_get_tzname

Zostały zgłoszone następujące zmiany w Time.h.

extern int _daylight;   
extern int _dstbias;   
extern long _timezone;   
extern char *_tzname[2];  

Na wywołanie _ftime, localtime, lub _tzset, wartości _daylight, _dstbias, _timezone, i _tzname ustala się na podstawie wartości TZ zmiennej środowiskowej. Jeśli użytkownik nie zostanie ustawiony jawnie wartość TZ, _tzname[0] i _tzname[1] zawierają domyślne ustawienia "PST" i "PDT" odpowiednio. Funkcje czasu manipulacji (_tzset, _ftime, i localtime) próba ustawienia wartości _daylight, _dstbias i _timezone przez badanie systemu operacyjnego do domyślnej wartości każdej zmiennej. W poniższej tabeli przedstawiono wartości zmiennych globalnych strefy czasowej.

ZmienneWartość
_daylightRóżna od zera, jeśli strefa czasu letniego (DST) jest określona w TZ albo ustalone z systemu operacyjnego; w przeciwnym razie 0. Wartość domyślna to 1.
_dstbiasPrzeciwstawne dla czasu letniego.
_timezoneRóżnica w sekundach między czasem lokalnym a skoordynowanego czasu uniwersalnego. Wartość domyślna to 28,800.
_tzname[0]Nazwa strefy czasowej pochodzące z TZ zmiennej środowiskowej. Wartością domyślną jest "PST".
_tzname[1]Nazwa strefy czasu letniego pochodzące z TZ zmiennej środowiskowej. Wartością domyślną jest "PDT" (letni czas pacyficzny).

Zmienne globalne
_get_daylight
_get_dstbias
_get_timezone
_get_tzname

Pokaż: