Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

SubscriptionClient.Create Method (String, String)

Creates a new copy of SubscriptionClient with specified name and topic path.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public static SubscriptionClient Create(
	string topicPath,
	string name
)

Parameters

topicPath
Type: System.String
The full pathname of the topic.
name
Type: System.String
The name of the subscription.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft