Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Instalowanie programu .NET Framework 3.5 w systemie Windows 8, Windows 8.1 lub Windows 10

 

.NET Framework jest integralną częścią wielu aplikacji działających w systemie Windows i zawiera często używane funkcje w przypadku aplikacji do uruchomienia. Dla deweloperów .NET Framework zapewnia spójny model programowania do tworzenia aplikacji. Jeśli używasz systemu operacyjnego, programu .NET Framework może być zainstalowany na komputerze. W szczególności .NET Framework 4.5 są dołączone do Windows 8, .NET Framework 4.5.1 są dołączone do Windows 8.1 i .NET Framework 4.6 jest dołączony do systemu Windows 10.

.NET Framework 3.5, jednak nie jest automatycznie instalowany z Windows 8, Windows 8.1 lub Windows 10 i musi być włączona oddzielnie do uruchamiania aplikacji, które zależą od niej. To musi nastąpić za pośrednictwem usługi Windows Update, który jest wywoływany na trzy sposoby. Wszystkie te wymagają połączenie z Internetem:

Podczas instalacji można napotkać błąd 0x800f0906, 0x800f0907 lub 0x800f081f, w którym to przypadku odwoływać się do Błąd instalacji programu .NET Framework 3.5: 0x800f0906, 0x800f0907 lub 0x800f081f. Należy pamiętać, że są one prawdopodobnie rozwiązany przez zainstalowanie Aktualizacja zabezpieczeń 3005628.

Jeśli dowolne z powyższych metod nie powiedzie się lub nie masz połączenia internetowego, jest konieczne użycie nośniku instalacyjnym systemu Windows. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz metody 3 błędu 0x800f0906 w artykuł błąd instalacji programu .NET Framework 3.5. Jeśli nie masz nośnik instalacyjny, zobacz nośnik instalacyjny tworzenie dla Windows 8.1.

Ważne informacje:

  • Ogólnie rzecz biorąc nie należy odinstalowywać żadnych wersji programu .NET Framework z komputera. Różne aplikacje są zależne od różnych wersji Framework i można załadować wiele wersji .NET Framework na jednym komputerze w tym samym czasie.

  • .NET Framework 3.5 jest również używana przez aplikacje zaprojektowane dla wersji 2.0 i 3.0.

  • Instalowanie pakietu językowego systemu Windows przed zainstalowaniem programu .NET Framework 3.5 może spowodować niepowodzenie instalacji programu .NET Framework 3.5. Przed zainstalowaniem żadnych pakietów językowych systemu Windows, należy zainstalować program .NET Framework 3.5.

  • Windows CardSpace nie jest dostępne w programie .NET Framework 3.5 w Windows 8.

  • Z powodu komplikacji wokół jak musi być zainstalowany program .NET Framework 3.5 Niestety nie jest można dostarczyć oddzielny, autonomicznego Instalatora, który może działać niezależnie od usługi Windows Update. Ponownie gdy inne metody zawiodą, użytkownik musi zastosuje nośnik instalacyjny zgodnie z wcześniejszym opisem.

Jeśli aplikacja wymaga programu .NET Framework 3.5, ale nie może znaleźć tej wersji włączony na komputerze, wyświetla następujący komunikat, podczas instalacji lub po uruchomieniu aplikacji po raz pierwszy. W oknie komunikatu wybierz zainstalowania tej funkcji do włączenia programu .NET Framework 3.5. Ta opcja wymaga połączenia internetowego.

Okno dialogowe dla 3.5 zainstalować na Windows 8

Można włączyć programu .NET Framework 3.5 samodzielnie za pośrednictwem Panelu sterowania. Ta opcja wymaga połączenia internetowego.

  1. Naciśnij klawisz Windows Windows logo na klawiaturze, wpisz funkcje systemu Windows, a następnie naciśnij klawisz Enter. Otwarte Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows okno dialogowe. Alternatywnie Otwórz Panel sterowania, kliknij na elementy programy, a następnie kliknij polecenie "Funkcje systemu Windows lub wyłącz" w obszarze programy i funkcje.

  2. Wybierz .NET Framework 3.5 (w tym .NET 2.0 i 3.0) pole wyboru, naciśnij przycisk OK i uruchom ponownie komputer, jeśli zostanie wyświetlony monit.

Nie musisz wybrać elementy podrzędne aktywacji systemu Windows Communication Foundation (WCF) protokołu HTTP, chyba że masz dewelopera, który wymaga skryptu WCF i funkcję mapowania programu obsługi.

Następujące wideo pokazuje, jak to zrobić:

Installing the .NET Framework on Windows 8 or 8.1
Pokaż: