EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCacheStoreProvider.Write Method (DataCacheItem)

 

This Write method is called to write a single item to the backend associated with the write-behind provider.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public abstract void Write(
	DataCacheItem item
)

Parameters

item
Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching.DataCacheItem

The DataCacheItem object that should be written to the backend.

For more information, see .3684b772-b8da-4c16-a9bc-fb037d30c280

Applies only to Microsoft AppFabric 1.1 for Windows Server.

Return to top
Pokaż: