EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCacheStoreException Constructor (String)

 

Creates a new instance of the DataCacheStoreException class.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public DataCacheStoreException(
	string message
)

Parameters

message
Type: System.String

An error message to associate with this exception object.

This type of exception should be used within a read-through or write-behind provider. For more information, see .98b57b0f-9c62-43d8-954e-9f37432aa4ca

Applies only to Microsoft AppFabric 1.1 for Windows Server.

Return to top
Pokaż: