Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCacheStoreProvider.Read Method (DataCacheItemKey)

 

This Read overload is called to read a single item from the read-through provider.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public abstract DataCacheItem Read(
	DataCacheItemKey key
)

Parameters

key
Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching.DataCacheItemKey

The DataCacheItemKey for the item that should be returned.

For more information, see .3684b772-b8da-4c16-a9bc-fb037d30c280

Applies only to Microsoft AppFabric 1.1 for Windows Server.

Return to top
Pokaż:
© 2016 Microsoft