EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

MessageReceiver.OnComplete Method (TrackingContext, IEnumerable<Guid>, TimeSpan)

 

Executes the complete action.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected virtual void OnComplete(
	TrackingContext trackingContext,
	IEnumerable<Guid> lockTokens,
	TimeSpan timeout
)

Parameters

trackingContext
Type: Microsoft.ServiceBus.Tracing.TrackingContext

TrackingContext to use.

lockTokens
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<Guid>

The lock tokens.

timeout
Type: System.TimeSpan

The timeout.

Return to top
Pokaż: