Baza Wiedzy MSDN
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

SubscriptionClient.Receive Method (Int64)

 
Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public BrokeredMessage Receive(
	long sequenceNumber
)

Parameters

sequenceNumber
Type: System.Int64

The sequence number of the deferred message to receive.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.BrokeredMessage

The BrokeredMessage that represents the received message.

Exception Condition
OperationCanceledException

Thrown if the client entity has been closed or aborted.

Return to top
Pokaż:
© 2016 Microsoft