Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

QueueClient.AcceptMessageSession Method (String, TimeSpan)

Accepts a message session that allows grouping of related messages for processing in a single transaction using the given session identifier and wait time.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public MessageSession AcceptMessageSession(
	string sessionId,
	TimeSpan serverWaitTime
)

Parameters

sessionId
Type: System.String
The session identifier of the message session.
serverWaitTime
Type: System.TimeSpan
The time span the server waits for processing messages before it times out.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.MessageSession
A MessageSession that allows grouping of related messages for processing in a single transaction.

ExceptionCondition
ArgumentException

Thrown if sessionId is null, empty, or white spaces.

ArgumentOutOfRangeException

Thrown if serverWaitTime is not a positive TimeSpan value.

TimeoutException

Thrown if the operation exceeded the timeout value set by OperationTimeout.

OperationCanceledException

Thrown if the client is already closed, aborted, or disposed.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft