EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

SafeStreamWriter Constructor (String, Boolean)

 

This API supports the product infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public SafeStreamWriter(
	string path,
	bool append
)

Parameters

path
Type: System.String

Internal.

append
Type: System.Boolean

Internal.

Return to top
Pokaż: