EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCacheSecurity Constructor (SecureString, Boolean)

 

Initializes a new instance of the DataCacheSecurity class. Applies only to Windows Azure Shared Caching.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public DataCacheSecurity(
	SecureString authorizationToken,
	bool sslEnabled
)

Parameters

authorizationToken
Type: System.Security.SecureString

A SecureString object that contains the authorization token from the Azure Management Portal.

sslEnabled
Type: System.Boolean

Specifies whether SSL should be used.

Return to top
Pokaż: