Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

BrokeredMessage.BeginDefer Method (AsyncCallback, Object)

 

Begins an asynchronous operation to defer a message.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IAsyncResult BeginDefer(
	AsyncCallback callback,
	object state
)

Parameters

callback
Type: System.AsyncCallback

An AsyncCallback delegate that references the method to invoke when the operation is complete.

state
Type: System.Object

A user-defined object that contains information about the receive operation. This object is passed to the EndDefer(System.IAsyncResult) delegate when the operation is complete.

Return Value

Type: System.IAsyncResult

An IAsyncResult that references the asynchronous request to defer a message.

Exception Condition
ObjectDisposedException

Thrown when the message is in disposed state or the receiver with which the message was received is in disposed state.

InvalidOperationException

Thrown when invoked on a message that has not been received from the message server.

Return to top
Pokaż:
© 2015 Microsoft