EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

SubscriptionClient.CreateReceiver Method

Creates a new message receiver. This receiver should be able to receive messages from a Queue or Topic object.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus.Messaging (in Microsoft.ServiceBus.Messaging.dll)

public MessageReceiver CreateReceiver()
Pokaż: