Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Metoda TextWriter.Write — (Decimal)

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Zapisuje ciąg tekstowy lub strumienia tekstowa reprezentacja wartości dziesiętnej.

Przestrzeń nazw:   System.IO
Zestaw:  mscorlib (w mscorlib.dll)

public virtual void Write(
	decimal value
)

Parametry

value
Type: System.Decimal

Wartość dziesiętna do zapisu.

Exception Condition
ObjectDisposedException

TextWriter Jest zamknięty.

IOException

Wystąpi błąd We/Wy.

FormatProvider Właściwości, jeśli nie null, określa formatowanie specyficzne dla kultury.

Platforma uniwersalna systemu Windows
Dostępne od 8
.NET Framework
Dostępne od 1.1
Biblioteka klas przenośnych
Obsługiwane w: przenośne platformy .NET
Silverlight
Dostępne od 2.0
Windows Phone Silverlight
Dostępne od 7.0
Windows Phone
Dostępne od 8.1
Powrót do początku
Pokaż: