EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCacheLocalCacheProperties Constructor ()

 

Creates a new instance of the DataCacheLocalCacheProperties class.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public DataCacheLocalCacheProperties()

Because the properties of this class are read-only, this default constructor is of limited usefulness. Instead use the overload constructor DataCacheLocalCacheProperties.

Return to top
Pokaż: