EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCacheFactory Constructor (DataCacheFactoryConfiguration)

 

Used for programmatically configuring a cache client.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public DataCacheFactory(
	DataCacheFactoryConfiguration configuration
)

Parameters

configuration
Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching.DataCacheFactoryConfiguration

A DataCacheFactoryConfiguration object that specifies the cache client configuration settings for the DataCacheFactory instance.

This overloaded constructor enables you to programmatically configure a cache client. First create an instance of the DataCacheFactoryConfiguration class and use its properties to define the settings for the cache client. Then pass the object to this constructor. For more information, see .5fc70536-d002-4ae6-bdc6-36b65ff0a016

Return to top
Pokaż: