EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCacheException Constructor (SerializationInfo, StreamingContext)

 

Initializes a new instance of the DataCacheException class; allows you to provide serialization information with the exception.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

protected DataCacheException(
	SerializationInfo info,
	StreamingContext context
)

Parameters

info
Type: System.Runtime.Serialization.SerializationInfo

Stores serialization information about an object.

context
Type: System.Runtime.Serialization.StreamingContext

Describes the source, destination, and context of a serialized stream.

Return to top
Pokaż: