EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCacheException Constructor (String, Exception)

 

Initializes a new instance of the DataCacheException class; allows you to provide a message and another exception with the exception.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public DataCacheException(
	string message,
	Exception innerException
)

Parameters

message
Type: System.String

The message describing the exception.

innerException
Type: System.Exception

Another exception related to this exception.

Return to top
Pokaż: