EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

ConfigStoreEntry Constructor (String, Byte[], Int64)

 

Creates a new instance of the ConfigStoreEntry class. Applies only to the server versions of AppFabric.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public ConfigStoreEntry(
	string key,
	byte[] value,
	long version
)

Parameters

key
Type: System.String

The key of the entry.

value
Type: System.Byte[]

The value of the entry.

version
Type: System.Int64

The version of the entry.

Return to top
Pokaż: