Visual Studio LightSwitch

 

Aby uzyskać najnowszą dokumentację programu Visual Studio 2017 RC, zobacz stronę z dokumentacją tego programu.

Możesz szybko kompilować aplikacje biznesowe używając narzędzie rozwoju Visual Studio LightSwitch. Program LightSwitch to uproszczone środowisko programistyczne, które umożliwia skoncentrowanie się na logice biznesowej zamiast na infrastrukturze aplikacji.

Większość aplikacji biznesowych to aplikacje typu formularz sterowany danymi, które udostępniają interfejs użytkownika do przeglądania, dodawania i modyfikowania danych. Podczas kompilowania aplikacji typu formularz sterowany danymi za pomocą innych narzędzi programistycznych większość czasu spędza się na powtarzalnych zadaniach. Użytkownik pisze kod do interakcji z bazą danych, kod interfejsu użytkownika oraz kod logiki biznesowej. Podczas korzystania z programu LightSwitch większość powtarzających się zadań jest wykonywana za użytkownika i tak naprawdę można utworzyć aplikację LightSwitch w ogóle nie pisząc kodu! W przypadku większości aplikacji jedynym kodem, który użytkownik musi napisać, jest kod, który tylko on możesz napisać, czyli logika biznesowa.

Funkcje aplikacji biznesowych

Nowoczesne aplikacje biznesowe wymagają wielu funkcji, takich jak możliwości wyszukiwania, możliwość sortowania i zmieniania układu siatek oraz możliwość eksportowania danych. Aplikacje LightSwitch mają wbudowane między innymi te funkcje. Ponadto typowe operacje na danych, takie jak dodawanie, aktualizowanie, zapisywanie i usuwanie, są również wbudowane, podobnie jak podstawowa logika walidacji danych.

Za pomocą funkcji rozszerzeń w programie LightSwitch można zmienić wygląd aplikacji, stosując motywy, używając niestandardowych formantów oraz używając rozszerzeń powłoki do zmiany układu. Aby zmniejszyć ilość kodu napisanego i uprościć formatowanie interfejsu użytkownika, można użyć niestandardowych typów biznesowych.

Jednostki i ekrany danych

Program LightSwitch upraszcza tworzenie aplikacji biznesowych dzięki korzystaniu z jednostek danych i ekranów.

Jednostki danych, lub tabele, określają sposób reprezentacji danych w programie LightSwitch. Jednostki danych można tworzyć przy użyciu wbudowanej bazy danych aplikacji lub importując dane z zewnętrznej bazy danych, listy programu SharePoint lub innego źródła danych. Można tworzyć relacje między jednostkami, nawet w przypadku, gdy jednostki są z różnych źródeł danych. Można również tworzyć zapytania o dane przy użyciu projektanta graficznego, po czym modyfikować zapytania bezpośrednio w kodzie źródłowym.

Aplikacja Lightswitch wyświetla dane w postaci ekranów lub formularzy. Ekrany są oparte na wstępnie zdefiniowane szablony. To wszystko, co trzeba zrobić, aby powiązać dane z ekranem, określić jednostki lub zapytania, które mają być wyświetlane. Po utworzeniu ekranu można zmodyfikować jego wygląd w projektancie; nie jest wymagane pisanie kodu. Możesz tworzyć ekrany, które są zoptymalizowane dla pulpitu, dla przeglądarek sieci Web lub urządzeń mobilnych, takich jak tablety lub telefony.

Walidacja danych, testowanie i wdrażanie

Podstawowe operacje walidacji w środowisku IDE można obsługiwać przy użyciu pól wymaganych i długości ciągów. Aby uzyskać bardziej złożoną walidację opartą na logice biznesowej, musisz napisać kod. W czasie wykonywania interfejs użytkownika obsługujący walidację jest wbudowywany w ekrany.

Aby przetestować aplikację, wystarczy ją uruchomić. Możesz zmienić interfejs użytkownika bezpośrednio w działającej aplikacji. Personifikując rolę w ramach uprawnień debugowania, można przetestować uwierzytelniania i autoryzację. Po ukończeniu aplikacji można wdrożyć pojedynczy komputer, Internet Information Services (IIS), Microsoft Azure, programu SharePoint lub usługi Office 365.

Wymagania systemowe

Aby móc uruchomić aplikacje LightSwitch, należy zainstalować następujące technologie:

Wstępnie wymagany składnikWarstwa serweraKlient SilverlightKlient HTML
Program .NET Framework 4TakNieNie
Program Silverlight 5NieTakNie
Poznawanie LightSwitch architekturaOpisuje architekturę aplikacji LightSwitch.
Wprowadzenie do korzystania z LightSwitchZawiera łącza do tematów wstępnych i zasadniczych.
LightSwitch jako źródło danychZawiera opis sposobu uzyskania dostępu i zużywa źródła danych OData utworzone przez LightSwitch.
Aplikacje LightSwitch do programu SharePointZawiera opis sposobu tworzenia i wdrażania aplikacji dla programu SharePoint.
Projekty: kontener dla aplikacjiW tym artykule opisano podstawowe czynności wykonywane podczas pracy z projektami.
Dane: informacje związane z aplikacjąZawiera opis Projektanta jednostek oraz informacje o zadaniach pokrewnych.
Ekrany: interfejs użytkownika aplikacji LightSwitchZawiera opis Projektanta ekranu oraz informacje o zadaniach pokrewnych.
Zapytania: pobieranie informacji ze źródła danychZawiera opis Projektanta zapytań oraz informacje o zadaniach pokrewnych.
Debugowanie: znajdowanie i rozwiązywanie problemówW tym artykule opisano podstawowe zadania dotyczące debugowania aplikacji.
Rozszerzenia: dodawanie nowych funkcji do LightSwitchZawiera opis zadań związanych z rozszerzeniami.
Wdrażanie: dystrybucja i zarządzanie aplikacjąW tym artykule opisano podstawowe zadania dotyczące wdrażania aplikacji.
Pokaż: