EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCacheClientLogManager Class

 

Updated: June 30, 2012

Provides support for changing the logging level of Windows Azure Caching.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

System.Object
  Microsoft.ApplicationServer.Caching.DataCacheClientLogManager

public static class DataCacheClientLogManager

NameDescription
System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticChangeLogLevel(TraceLevel)

Changes the logging level of the Event Tracing for Windows (ETW) log for Windows Azure Caching.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticSetSink(DataCacheTraceSink, TraceLevel)

Enables tracing for a cache client.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Return to top
Pokaż: