Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

ICustomProvider.Delete Method (Object, String)

 

Deletes an existing entry from the configuration store.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

void Delete(
	object transactionContext,
	string type
)

Parameters

transactionContext
Type: System.Object

The transaction context object associated with this entry.

type
Type: System.String

The type of entry to be enumerated.

Return to top
Pokaż:
© 2016 Microsoft