EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCache.Put Method (String, Object)

 

Adds or replaces an object in the cache.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public DataCacheItemVersion Put(
	string key,
	object value
)

Parameters

key
Type: System.String

The unique value that is used to identify the object in the cache. Key names must be less than 65 KB.

value
Type: System.Object

The object to add or replace.

Return Value

Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching.DataCacheItemVersion

A DataCacheItemVersion object that represents the version of the object saved to the cache under the key value.

Return to top
Pokaż: