EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCache.GetCacheItem Method (String)

 

Gets a DataCacheItem object to retrieve all information associated with your cached object in the cluster.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public DataCacheItem GetCacheItem(
	string key
)

Parameters

key
Type: System.String

The unique value that is used to identify the object in the cache.

Return Value

Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching.DataCacheItem

ADataCacheItem object that contains all information associated with your cached object. Null is returned if the key does not exist.

A DataCacheItem object is useful for tag-based and concurrency operations because, together with other information, it includes the associated tags and current version information corresponding to your cached object.

Return to top
Pokaż: