Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

Add Method (String, Object, TimeSpan, String)

Adds an object to a region in the cache. This method provides the ability to specify when the object should be expired. This overload is not supported in Windows Azure Shared Caching.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public DataCacheItemVersion Add(
	string key,
	Object value,
	TimeSpan timeout,
	string region
)

Parameters

key
Type: System..::..String
A unique value that is used to store and retrieve the object from the cache. Key names must be less than 65 KB.
value
Type: System..::..Object
The object saved to the cache.
timeout
Type: System..::..TimeSpan
The amount of time that the object should reside in the cache before expiration.
region
Type: System..::..String
The name of the region to save the object.

Return Value

Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheItemVersion
A DataCacheItemVersionobject that represents the version of the object saved to the cache under the key value.

If an item using the same key is already present in the cache, this call throws an exception of type DataCacheException with the ErrorCode set to KeyAlreadyExists. The timeout value associated with the cached object overrides expiration settings specified in the named cache configuration.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft