EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCache.Remove Method (String)

 

Removes an object from the cache.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public bool Remove(
	string key
)

Parameters

key
Type: System.String

The unique value that is used to identify the object in the region.

Return Value

Type: System.Boolean

True if the object identified by the key is removed; otherwise, false.

Return to top
Pokaż: