Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

Add Method (String, Object)

Adds an object to the cache.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public DataCacheItemVersion Add(
	string key,
	Object value
)

Parameters

key
Type: System..::..String
A unique value that is used to store and retrieve the object from the cache. Key names must be less than 65 KB.
value
Type: System..::..Object
The object saved to the cache.

Return Value

Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheItemVersion
A DataCacheItemVersion object that represents the version of the object saved to the cache under the key value.

If an item using the same key is already present in the cache, this call throws an exception of type DataCacheException with the ErrorCode set to KeyAlreadyExists. Expiration settings are derived from the named cache configuration.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft