EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCacheClientLogManager Methods

 

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticChangeLogLevel(TraceLevel)

Changes the logging level of the Event Tracing for Windows (ETW) log for Windows Azure Caching.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticSetSink(DataCacheTraceSink, TraceLevel)

Enables tracing for a cache client.

Return to top
Pokaż: