Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

Add Method (String, Object, IEnumerable(DataCacheTag), String)

Adds an object to a region in the cache. This method enables association of tags with objects in the cache. This overload is not supported in Windows Azure Shared Caching.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public DataCacheItemVersion Add(
	string key,
	Object value,
	IEnumerable<DataCacheTag> tags,
	string region
)

Parameters

key
Type: System..::..String
A unique value that is used to store and retrieve the object from the cache. Key names must be less than 65 KB.
value
Type: System..::..Object
The object saved to the cache.
tags
Type: System.Collections.Generic..::..IEnumerable<(Of <(<'DataCacheTag>)>)>
An array of DataCacheTag objects to associate with the cached object.
region
Type: System..::..String
The name of the region to save the object in.

Return Value

Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheItemVersion
A DataCacheItemVersion object that represents the version of the object saved to the cache under the key value.

If an item using the same key is already present in the cache, this call throws an exception of type DataCacheException with the ErrorCode set to KeyAlreadyExists. Expiration settings are derived from the named cache configuration.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft