Baza Wiedzy MSDN
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

RelayedOnewayTransportBindingElement.BuildChannelFactory<TChannel> Method (BindingContext)

 

Creates a channel factory for creating channels of the specified type and that is initialized from the specified binding context.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public override IChannelFactory<TChannel> BuildChannelFactory<TChannel>(
	BindingContext context
)

Parameters

context
Type: System.ServiceModel.Channels.BindingContext

The binding context that provides context for the binding element.

Return Value

Type: System.ServiceModel.Channels.IChannelFactory<TChannel>

A channel factory for creating channels of the specified type and that is initialized from the specified binding context.

Type Parameters

TChannel

Return to top
Pokaż:
© 2016 Microsoft