Funkcja BLANK

Zwraca wartość pustą.

Wartość pusta.

Wartości puste nie są równoważne wartościom null. W języku DAX wartości puste są używane jako odpowiedniki zarówno bazodanowych wartości null, jak i pustych komórek w programie Excel. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Typy danych obsługiwane w skoroszytach programu PowerPivot.

Niektóre funkcje języka DAX traktują puste komórki w nieco inny sposób niż są one traktowane w programie Microsoft Excel. Wartości puste i puste ciągi ("") nie zawsze są równoważne, lecz niektóre operacje mogą je tak traktować. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zachowania określonej funkcji lub operatora, zobacz temat Funkcje języka DAX — kompendium.

Poniższy przykład ilustruje możliwy sposób pracy z wartościami pustymi w formułach. Formuła oblicza stosunek wielkości sprzedaży między kanałami Resellers i Internet. Jednak przed próbą obliczenia tego stosunku powinno nastąpić sprawdzenie, czy mianownik nie jest równy zero. Jeśli mianownik jest równy zero, powinna zostać zwrócona wartość pusta, w przeciwnym wypadku powinien zostać obliczony stosunek.

=IF( SUM(InternetSales_USD[SalesAmount_USD])= 0   , BLANK()   , SUM(ResellerSales_USD[SalesAmount_USD])/SUM(InternetSales_USD[SalesAmount_USD])   )

W tabeli pokazano oczekiwane wyniki w przypadku, gdy ta formuła zostanie użyta do utworzenia tabeli przestawnej.

Stosunek sprzedaży Reseller/Internet

Etykiety kolumn

 

 

 

Etykiety wierszy

Accessories

Bikes

Clothing

Suma końcowa

2005

 

2.65

 

2.89

2006

 

3.33

 

4.03

2007

1.04

2.92

6.63

3.51

2008

0.41

1.53

2.00

1.71

Suma końcowa

0.83

2.51

5.45

2.94

Należy zwrócić uwagę, że w oryginalnym źródle danych kolumna obliczana przez funkcję BLANK może zawierać tekst, ciągi puste lub wartości null. Jeśli oryginalne źródło danych jest bazą danych programu SQL Server, wartości null i ciągi puste są różnymi rodzajami danych. Jednak w przypadku tej operacji przeprowadzane jest niejawne rzutowanie i język DAX traktuje je jako takie same.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż: