Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

Update Deployment Status

Updated: June 29, 2015

The Update Deployment Status asynchronous operation changes the running status of a deployment. The status of a deployment can be running or suspended.

The Update Deployment Status request may be specified as follows. Replace <subscription-id> with the subscription ID, <cloudservice-name> with the name of the cloud service, <deployment-slot> with staging or production, or <deployment-name> with the name of the deployment.

 

Method Request URI

POST

https://management.core.windows.net/<subscription-id>/services/hostedservices/<cloudservice-name>/deploymentslots/<deployment-slot>/

POST

https://management.core.windows.net/<subscription-id>/services/hostedservices/<cloudservice-name>/deployments/<deployment-name>/

You must make sure that the request that is made to the management service is secure. For additional details, see Authenticating Service Management Requests.

 

URI Parameter Description

comp=status

Required. Specifies that the status of the deployment must be updated.

The following table describes the request headers.

 

Request Header Description

Content-Type

Required. Set this header to application/xml.

x-ms-version

Required. Specifies the version of the operation to use for this request. This header should be set to 2009-10-01 or higher. For more information about versioning headers, see Service Management Versioning.

The format of the request body is as follows:


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<UpdateDeploymentStatus xmlns="http://schemas.microsoft.com/windowsazure">
  <Status>deployment-status</Status>
</UpdateDeploymentStatus>

The following table describes the elements in the request body.

 

Element name Description

Status

Required. Specifies the new status of the deployment.

Possible values are:

  • Running

  • Suspended

The response includes an HTTP status code and a set of response headers.

A successful operation returns status code 200 (OK). For information about status codes, see Service Management Status and Error Codes.

The response for this operation includes the following headers. The response may also include additional standard HTTP headers. All standard headers conform to the HTTP/1.1 protocol specification.

 

Response Header Description

x-ms-request-id

A value that uniquely identifies a request made against the management service. For an asynchronous operation, you can call Get Operation Status with the value of the header to determine whether the operation is complete, has failed, or is still in progress.

Pokaż:
© 2015 Microsoft