Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Entity Data Model

.NET Framework (current version)
 

Model danych jednostki (EDM) to zestaw koncepcji opisujące struktury danych, niezależnie od jego przechowywane formularza. EDM podobny do języków modelu jednostek relacji opisanego przez Peter Chen w 1976, ale także jest oparta ma modelu jednostek relacji i rozszerza jego tradycyjnego wykorzystania.

EDM dotyczy problemów, które wynikają z konieczności danych przechowywanych w wielu formularzach. Na przykład należy wziąć pod uwagę biznesową, która przechowuje dane w relacyjnej bazy danych, pliki tekstowe, pliki XML, arkusze kalkulacyjne i raporty. Przedstawia informacje o to istotne wyzwaniom w modelowania danych, projekt aplikacji i dostępu do danych. Podczas projektowania aplikacji korzystających z danych, wezwanie jest pisanie kodu wydajne i zarządzanie bez ograniczania dostępu do danych wydajne, magazynu i skalowalności. Po danych ma relacyjnej strukturę, dostępu do danych, magazynowania i skalowalność są bardzo wydajny, ale pisanie kodu wydajne i zarządzanie staje się trudniejsze. Po danych ma strukturę obiektów, są cofane kompromis: pisanie kodu wydajne i zarządzanie pochodzi związany z dostępu do danych wydajne, magazynu i skalowalności. Nawet jeśli znajdują się odpowiednie równowagę między tymi kompromis, nowym wyzwaniom wystąpić, gdy przeniesione dane z jednego formularza do innego. Model danych jednostki eliminuje te problemy przez opisujące struktury danych w zakresie jednostek i relacje, które są niezależne od dowolnego schematu magazynu. Dzięki temu przechowywane formularza danych nie ma znaczenia w i projektowanie aplikacji. I, ponieważ jednostek i relacji opisano struktury danych, jak jest używany w aplikacji (nie jej przechowywane formularz), można rozwijać zgodnie z jej rozwojem aplikacji.

Element conceptual model jest reprezentację określonych struktury danych jako jednostek i relacji, a zwykle jest definiowany w języku specyficznego dla domeny (DSL), który implementuje pojęcia EDM. Język definicji pojęć schematu (CSDL) przykład języka specyficznego dla domeny. Jednostek i relacje opisane w model koncepcyjny mogą traktować jako abstrakcjach obiektów i skojarzenia w aplikacji. Umożliwia deweloperom skupić się na model koncepcyjny bez obawy o schematu magazynu i pozwala na ich wydajność i łatwość pamiętać, do pisania kodu. W tym czasie projektantów schematu magazynu może skupić się na wydajność dostępu do danych, magazynowania i skalowalności.

Pokaż: