Wprowadzenie do rozszerzenia Visual Studio Tools for Unity

Visual Studio 2015
 

Data opublikowania: sierpień 2016

Aby uzyskać najnowszą dokumentację programu Visual Studio 2017 RC, zobacz stronę z dokumentacją tego programu.

W tej sekcji dowiesz się, jak zainstalować program Visual Studio Tools dla Unity i skonfigurować projekt Unity do pracy z programem Visual Studio.

System_CAPS_ICON_important.jpg Ważne

Unity 5.2 dodaje wbudowaną obsługę dla programu Visual Studio Tools 2.1 Unity, co ułatwia ustawień projektu. Aby skorzystać z tym, konieczne będzie Unity wersji 5.2.0 lub wyższej w systemach Windows i programu Visual Studio Tools dla Unity w wersji 2.1 lub wyższej.

Aby użyć programu Visual Studio Tools dla Unity, potrzebujesz:

  • Wersja programu Visual Studio obsługujący rozszerzenia, takie jak Visual Studio społeczności, Professional, Premium lub Enterprise. Program Visual Studio społeczności można pobrać bezpłatnie.

    Pobierz program Visual Studio Community

  • Unity wersji 4.0.0 lub wyższy. Unity wersji 5.2.0 lub nowszej może korzystać z wbudowaną obsługę Visual Studio Tools dla Unity w wersji 2.1 lub wyższej.

    Pobierz Unity

Pobierz i zainstaluj program Visual Studio Tools dla Unity z galerii Visual Studio. Należy zainstalować pakiet po prawej dla danej wersji programu Visual Studio. Upewnij się zainstalować program Visual Studio Tools dla Unity w wersji 2.1 lub wyższej może korzystać z wbudowaną obsługę VSTU w Unity 5.2 lub nowszy.

System_CAPS_ICON_note.jpg Uwaga

Wersje programu Visual Studio Express rozszerzeń, takich jak Visual Studio Tools dla Unity nie jest obsługiwana. Program Visual Studio społeczności jest bezpłatną wersję programu Visual Studio, które obsługuje program Visual Studio Tools dla Unity oraz inne rozszerzenia. Dla większości użytkowników programu Visual Studio społeczności jest lepszym rozwiązaniem niż Express.

Teraz, kiedy użytkownik ma wszystko, czego potrzebujesz, wszystko jest gotowe do swój projekt Unity z programem Visual Studio. Ustawienie konfiguracji projektu Unity różni się w zależności od tego, które wersje Unity i Visual Studio Tools dla Unity są zainstalowane. Wykonaj czynności, aby wersja Unity i Visual Studio Tools dla Unity, który jest zainstalowany.

Unity 5.2 i nowszych (wymaga VSTU 2.1 lub wyższej)

Zaczynając od Unity 5.2, nie masz już do zaimportowania unitypackage programu Visual Studio Tools w swoich projektach. Jeśli projekt importuje tego unitypackage, Unity 5.2 ignoruje go i bezpośrednio ładuje Visual Studio Tools dla Unity z lokalizacji instalacyjnej.

1 - Utwórz projekt Unity

Jeśli już masz doświadczenie w pracy z Unity, możesz utworzyć nowy projekt lub załadować własny. W przypadku ładowania projektu, który zaimportował unitypackage programu Visual Studio Tools dla Visual Studio Tools dla Unity poprzednią wersję Unity, zaleca się usunąć przez usunięcie katalogu UnityVS.

W przeciwnym razie jeśli korzystasz z Unity, uruchom małych z podstawowych samouczek. Odwiedź stronę Unity Dowiedz się, aby znaleźć samouczki, na przykład projektów, które można uruchomić z i lekcje, których możesz się dowiedzieć z stworzyć własną grę za pomocą Unity. Dowiedz się, Unity strony ma-w następujące samouczki kilka różnych gier.

Samouczki — Dowiedz się Unity strony

2 - konfigurować Edytor Unity na potrzeby programu Visual Studio Tools Unity

Aby włączyć projektu do programu Visual Studio Tools dla Unity, ustawienia programu Visual Studio jako jego Edytor skryptów zewnętrznych. W edytorze Unity menu głównego, wybierz polecenie Edytuj preferencjew preferencji Unity okno dialogowe, wybierz narzędziami zewnętrznymi. Następnie ustaw zewnętrzny edytor skryptów wersję programu Visual Studio, aby użyć (Visual Studio Tools dla Unity musi być zainstalowany w tej wersji programu Visual Studio) i upewnij się, że dołączania edytora właściwość ma wartość.

Upewnij się, że wbudowana obsługa programu Visual Studio Tools Unity jest teraz włączona, zobacz o Unity okna dialogowego. W edytorze Unity menu głównego, wybierz Pomocy dotyczące Unity. Jeśli Visual Studio Tools dla Unity jest zainstalowane i skonfigurowane poprawnie, zostanie wyświetlony komunikat wyświetlany w lewym dolnym rogu o Unity okna dialogowego.

Na koniec, upewnij się, ustawiono obiektu docelowego kompilacji za pośrednictwem Ustawienia tworzenia stronie, a debugowania skryptu jest włączona.

Configure the Unity build settings for debugging.

3 - Uruchom program Visual Studio z edytora Unity

Zaczynając od Unity 5.2 programu Visual Studio Tools rozszerzenia menu nie są już potrzebne w celu uruchomienia programu Visual Studio lub można skonfigurować program Visual Studio Tools dla Unity. Zamiast tego raz programu Visual Studio jest skonfigurowana jako edytor skryptów zewnętrznych, wystarczy wybrać plik skryptu w edytorze Unity i kodu zostanie otwarty w programie Visual Studio.

Poprzednie wersje Unity (pre-5.2)

Przed Unity 5.2 nie było żadnych wbudowaną obsługę Visual Studio Tools dla Unity. Zamiast tego każdy projekt ma na import unitypackage programu Visual Studio Tools i konfigurować inne ustawienia projektu, aby można było używać programu Visual Studio Tools dla Unity.

1 - Utwórz projekt Unity

Jeśli już masz doświadczenie w pracy z Unity, możesz utworzyć nowy projekt lub załadować własny. Jeśli zaczynasz nowy projekt, należy zaimportować unitypackage programu Visual Studio Tools w przypadku tworzenia.

W przeciwnym razie jeśli korzystasz z Unity, uruchom małych z podstawowych samouczek. Odwiedź stronę Unity Dowiedz się, aby znaleźć samouczki, na przykład projektów, które można uruchomić z i lekcje, których możesz się dowiedzieć z stworzyć własną grę za pomocą Unity. Dowiedz się, Unity strony ma-w następujące samouczki kilka różnych gier.

Samouczki — Dowiedz się Unity strony

2 - konfigurować Edytor Unity na potrzeby programu Visual Studio Tools Unity

Jeśli zaczynasz z istniejący projekt Unity lub nie importować unitypackage programu Visual Studio Tools podczas tworzenia projektu, należy zaimportować unitypackage teraz. W edytorze Unity menu głównego, wybierz zasoby, importowanie pakietu Visual Studio 2015 Tools (powinien zostać wyświetlony opcją dla wersji programu Visual Studio zainstalowano).

Import the VSTU package into your Unity project.

Na koniec, upewnij się, ustawiono obiektu docelowego kompilacji za pośrednictwem Ustawienia tworzenia stronie, a debugowania skryptu jest włączona.

Configure the Unity build settings for debugging.

3 - Uruchom program Visual Studio z edytora Unity

Ostatnim krokiem jest uruchomienie programu Visual Studio z Unity. Tworzy rozwiązania Visual Studio dla Twojego projektu, a następnie zostanie otwarty w programie Visual Studio.

W edytorze Unity menu głównego, wybierz polecenie programu Visual Studio Tools, Otwórz w programie Visual Studio.

Open your unity project in Visual Studio.

Aby dowiedzieć się, jak pracować z i debugowanie Unity projektu w programie Visual Studio, zobacz Using Visual Studio Tools for Unity.

Strona główna Unity

Pokaż: