Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

Enable-AzureMemcacheRole

Updated: September 18, 2013

[This topic is pre-release documentation and is subject to change in future releases. Blank topics are included as placeholders.]

Enable-AzureMemcacheRole

Enable memcached for the specified web role, configured to communicate with the specified dedicated cache role.

 

Parameter Set: Default
Enable-AzureMemcacheRole [[-RoleName] <String> ] [[-CacheWorkerRoleName] <String> ] [[-PassThru]] [[-CacheRuntimeVersion] <String> ] [ <CommonParameters>]
 

This topic describes the cmdlet in the .6.19 version of the Windows Azure PowerShell module. To find out the version of the module you're using, from the Windows Azure PowerShell console, type (get-module azure).version.

The Enable-AzureMemcacheRole cmdlet enables memcached for the specified web role, configured to communicate with the specified dedicated cache role

 

-CacheRuntimeVersion<String>

Aliases

cv

Required?

false

Position?

4

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

True (ByPropertyName)

Accept Wildcard Characters?

false

-CacheWorkerRoleName<String>

Specifies the name of the dedicated cache worker role, created with the Add-AzureCacheWorkerRole cmdlet.


Aliases

cn

Required?

false

Position?

2

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

True (ByPropertyName)

Accept Wildcard Characters?

false

-PassThru

Aliases

none

Required?

false

Position?

3

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

false

Accept Wildcard Characters?

false

-RoleName<String>

Specifies the name of the web role that will use the cache.


Aliases

rn

Required?

false

Position?

1

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

True (ByPropertyName)

Accept Wildcard Characters?

false

<CommonParameters>

This cmdlet supports the common parameters: -Verbose, -Debug, -ErrorAction, -ErrorVariable, -OutBuffer, and -OutVariable. For more information, see  about_CommonParameters (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=113216).

Inputs

The input type is the type of the objects that you can pipe to the cmdlet.

Outputs

The output type is the type of the objects that the cmdlet emits.

 

Enable caching in a web role

This example enables memcached in a web role named WebRole1, using a dedicated caching role named WorkerRole1.


PS C:\> Enable-AzureMemcacheRole WebRole1 WorkerRole1

Related topics

Pokaż:
© 2015 Microsoft